Ned | EngPromotie met de kap

Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie is een samenwerkingsverband van alle Faculteiten van de Universiteit Utrecht en is opgericht op 1 september 2007. Het Descartes Centre verzorgt het onderwijs in de master History and Philosophy of Science, co÷rdineert het wetenschapshistorisch en wetenschapsfilosofisch onderzoek aan de Universiteit Utrecht en organiseert symposia, congressen en seminars. Penvoerder is de Faculteit Geesteswetenschappen.


Nieuws

Agenda

Universiteitsbibliotheek in het voormalige paleis van Lodewijk Napoleon


Copyright 2015 Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities
Disclaimer